HARI PERTAMA PENILAIAN SUMATIF KENAIKAN KELAS ( PSKK ) DI SMPN 2 KERSAMANAH TAHUN AJARAN 2023/2024

Pada hari pertama pelaksanaan PSKK di SMPN 2 Kersamanah, kegiatan dimulai dengan persiapan dan pengaturan tempat. Panitia PSKK memastikan ruang ujian siap digunakan dan kelengkapan serta peralatan ujian telah tersedia.

Selanjutnya, siswa-siswa dikumpulkan di aula sekolah untuk mendapatkan pengarahan teknis pelaksanaan PSKK. Mereka diberikan informasi lengkap mengenai tata tertib, jadwal, serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi selama ujian berlangsung.

Setelah pengarahan, siswa-siswa diarahkan menuju ruang ujian masing-masing sesuai dengan pembagian kelas dan nomor urut tempat duduk yang telah ditetapkan. Pengawas ujian memastikan semua siswa masuk ke dalam ruang ujian dengan tertib dan siap untuk mengerjakan soal-soal PSKK.

Pada sesi pertama, siswa mengerjakan soal-soal ujian untuk mata pelajaran PAI & BUDIPEKRTI.

Pada sesi pertama, siswa mengerjakan soal-soal ujian untuk mata pelajaran BAHASA INDONESIA.

Suasana ujian berlangsung dengan tenang dan terkendali, dengan pengawas ujian yang siaga mengawasi jalannya PSKK.

Secara keseluruhan, hari pertama pelaksanaan PSKK di SMPN 2 Kersamanah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Semua komponen sekolah bekerja sama dengan baik untuk memastikan proses penilaian kenaikan kelas berjalan dengan tertib dan baik.

SMPN2 KERSAMANAH

SMPN2 KERSAMANAH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *